Loes_e » Specials » Rechtszaken

Rechtszaken: de verschillende onderdelen en betrokkenen

Rechtszaken: de verschillende onderdelen en betrokkenen In Nederland kan je onverhoopt in een rechtszaak verwikkeld raken als je wordt verdacht van een strafbaar feit, of als je iemand anders 'voor het gerecht sleept' of andersom. Bij een rechtszaak komen een heleboel dingen kijken. Er zijn verschillende stappen die ook weer per zaak kunnen verschillen. Ook komen er veel verschillende personen bij kijken zoals een rechter, officier van justitie of een advocaat.

Wat is een rechtszaak?

Als 2 (of meer) partijen een geschil met elkaar hebben kan dit geschil worden voorgelegd aan een rechtbank. Dit voorleggen aan de rechtbank wordt ook wel aanhangig maken genoemd. Niet alleen personen kunnen partij zijn bij een rechtszaak, maar ook rechtspersonen. In een rechtszaak doet een rechter uitspraak, deze uitspraak wordt een vonnis genoemd in de meeste zalen. In Nederland zijn er strenge regels opgesteld over hoe een rechtszaak moet worden gevoerd, hoe bewijs moet worden geleverd, hoe er uitspraak wordt gedaan enzovoort. De regels waarin dit wordt bepaald wordt het procesrecht genoemd.

Hoe gaat een rechtszaak?

Een rechtszaak begint altijd met een schriftelijke voorbereiding. Tijdens deze voorbereiding worden er stukken uitgewisseld tussen de partijen, bijvoorbeeld een dagvaarding. Als een geschil eenvoudig is op te lossen doen een rechter uitspraak zonder dat er een zitting heeft plaatsgevonden, dan wordt er een schikking bereikt tussen de partijen. Ook als er aan bepaalde eisen waarvan het proces moet voldoen niet is voldaan kan de rechter meteen uitspraak doen, vaak is dit dan dat hij de zaak niet zal behandelen. Uitspraken die zijn gedaan door rechters worden daarna weer voor zaken met overeenkomstige kenmerken gebruikt als jurisprudentie; dit wordt ook wel rechtersrecht genoemd.

Welke soorten rechtszaken zijn er?

Er zijn verschillende soorten rechtszaken mogelijk, dit zijn onder andere de strafzaak of een civiele zaak. Bodemprocedure is de naam voor een rechtszaak waarin een geschil definitief wordt beslecht. Ook zijn er verschillende rechters, bijvoorbeeld kantonrechters, strafrechters of civiele rechters.

In deze special:

In deze special kun je uitgebreid informatie vinden over alles wat met rechtszaken te maken heeft. De bedoeling is dat uiteindelijk alle onderdelen en alles wat met een rechtszaak te maken heeft uitvoerig besproken wordt. Een verzoek om informatie over een bepaald onderwerp kun je altijd achterlaten in een reactie.
Alcoholverslaving & het ontslagverbod

Alcoholverslaving & het ontslagverbod

Er is een onderzoek gedaan naar het ontslagverbod in combinatie met een alcoholverslaafde werknemer. Het doel was om te onderzoeken of alcoholverslaving op de werkvloer onder het begrip ‘ziekte’ valt,…

Bewijs in een rechtszaak

In het Nederlandse recht geldt dat er altijd voldoende bewijs moet zijn van het gepleegde strafbare feit, voordat iemand gestraft mag worden. Als er geen bewijs is, spreekt de rechter de verdachte vri…

De dagvaarding: hoe en wat

De dagvaarding: dat een rechtszaak met een dagvaarding begint weten veel mensen wel, maar wat gebeurt er nou precies als je een dagvaarding krijgt? Wat moet er bijvoorbeeld instaan, en hoe kun je er o…

De Officier van Justitie

De Officier van Justitie is in Nederland een belangrijke persoon in een strafzaak. De Officier van Justitie beslist of een verdachte voor de rechter moet komen, ook bereidt hij een strafzaak voor. Hij…

De rechtsstaat in Nederland

In Nederland leven we in een democratische rechtsstaat. In een rechtsstaat wordt de macht van de staat gereguleerd en beperkt door het recht. De rechtsstaat is oorspronkelijk ontstaan doordat men rech…

Geldboetes Nederland

Onverhoopt kun je, bewust of onbewust, ergens een geldboete voor krijgen. Voor alle feiten die zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht kun je een boete krijgen. In Nederland is de hoogste boete d…
Het Juridisch Loket: gratis juridisch advies

Het Juridisch Loket: gratis juridisch advies

Het kan iedereen overkomen dat je om wat voor reden dan ook juridisch advies nodig hebt. Je kunt dan een advocaat of een juridisch adviesbureau benaderen, maar dit is vaak erg duur en sommige juridisc…
Het samenlevingscontract

Het samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een contract waarin twee levenspartners allerlei zaken regelen en vastleggen met betrekking tot het samen leven. Een samenlevingscontract wordt vaak gebruikt door mensen di…

Hoe gaat een rechtszaak

Het kan gebeuren, onverwachts of niet, dat je terecht komt in een rechtszaak. Dit kan een civiele of een strafrechtelijke procedure zijn. Bij een strafrechtelijke procedure verdenkt het Openbaar Minis…

Hoeveel kost een advocaat?

Dat het niet goedkoop is om een advocaat in te schakelen, is algemeen bekend. Vaak lijkt dit onbetaalbaar waardoor mensen de stap naar een rechtszaak niet durven te zetten. Maar wat kost nou precies e…
Ik ben ontslagen, wat nu?

Ik ben ontslagen, wat nu?

Ik ben ontslagen, wat nu? Als je bent ontslagen om wat voor reden dan ook, is dit een hele logische vraag. Je hebt ineens geen baan meer en meestal valt daardoor je gehele inkomen weg. Heb je recht op…

Ontslag op staande voet: de regels en gevolgen

Heb je ontslag op staande voet gekregen of wil je een medewerker op staande voet ontslaan? Ontslag op staande voet mag zeker niet zomaar, er zijn strenge eisen waaraan een situatie moet voldoen en wet…

Rechtsbijstand: voorwaarden en tips

Mocht je onverhoopt in een rechtszaak verwikkeld raken of op een andere manier juridische hulp nodig hebben waar je niet genoeg financiële middelen voor hebt, dan is rechtsbijstand een goede uitkomst.…
Wat is mediation en wat kost het?

Wat is mediation en wat kost het?

Wat is mediation? Mediation is een vorm van bemiddeling die bij allerlei conflicten kan worden gebruikt. De kern is dat er wordt gewerkt met een onafhankelijke bemiddelaar en dat de partijen gezamenli…
Wat kun je doen tegen een boete?

Wat kun je doen tegen een boete?

Het kan iedereen, bewust of onbewust en om allerlei redenen overkomen: een verkeersboete. Dit kan zijn vanwege bijvoorbeeld verkeerd parkeren, te hard rijden of voor het negeren van een rood stoplicht…
Wet Werk&Zekerheid

Wet Werk&Zekerheid

Op 1 januari 2015 treedt de Wet Werk&Zekerheid in werking. Hiermee veranderen er aan aantal hele belangrijke dingen in het arbeidsrecht, en hiermee een heleboel arbeidscontracten. De veranderingen gaa…
Gepubliceerd door Loes_e op 29-10-2014, laatst gewijzigd op 08-09-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.